AERÓBNA VS. ANAERÓBNA ENERGIA. KEDY SA UPLATŇUJÚ A AKO ICH VIEŠ VYUŽIŤ VO SVOJ PROSPECH?

blogpost thumb

Každý živočích, vrátane nás, ľudí, potrebuje na svoje fungovanie živiny. Vieme, že medzi ne patria makronutrienty (sacharidy, bielkoviny, tuky), mikronutrienty (minerály, vitamíny) nevynímajúc vodu. Prijímame ich veľmi príjemným spôsobom – jedením! V ľudskom tele, tkanivách, orgánoch prebieha neustále rad chemických reakcií, ktoré sú katalyzované účinnými biokatalyzátormi. Súhrn chemických reakcií sprostredkovaných a katalyzovaných enzýmami v bunkách tkanív a orgánov ľudského tela sa nazýva intermediárny metabolizmus (látková premena).

more

Zdieľať: