Precision Nutrition (Toronto, 2017-2020)

Sports and exercise nutrition – certifikované formálne vzdelanie ako výživový kouč

 

Školenie NKT  – Neurokinetická terapia, náprava svalových dysbalancií

NKT level 1 (Bratislava, 2018)

NKT level 2 (Belehrad, 2018)

NKT level 3 (Amsterdam, 2019)

Integrated muscle testing and palpation (Londýn, 2019)

  • Máme ako jedni z mála a prvých na Slovensku

 

Školenie PDT-r – revolučný medicínsky seminár, metóda na odstraňovanie bolestí a problémov s pohybovým aparátom

Modul 1 (Zagreb, 2019)

Modul 2,3 (Katowice, 2019)

Modul 4,5 (Lisabon, 2019)

Modul 6 (Lisabon, 2020)

  • Máme ako jediní na Slovensku

 

Séria školení u Charlesa Poliquina – najúspešnejšieho trénera olympijských atlétov (Tallinn, 2018)

Biomechanical Assessment

Neural Profile based program design

Mastery of Program Design

 

Andrzej „Wodyn“ Rozskiewski (Manchester, 2018)

Je to najlepší silový kouč vo Veľkej Británii. Absolvovali sme u neho 10 dní súkromného vzdelávania ohľadom maximalizácie sily, nápravných techník a cvičení a programovania tréningu.

 

Školenie Mulligan concept (Bratislava, 2019) – metóda na odstraňovanie bolestí

Horný kvadrant

Dolný kvadrant

 

Školenie SM systém (Košice, 2018) – metóda na odstraňovanie bolestí

Špirálna stabilizácia

Manuálne techniky

 

3D Mapy (Praha, 2018)

Mobilizačné cvičenia od Gray Institute

 

Elite sport centre (Košice, 2019) – zvyšovanie mobility a flexibility cvičením

Bezbolestné kríže, Prevencia zdravia pohybom

 

Born to muv (Banská Bystrica, 2019)

Praktický workshop a odborná beseda o behu pod vedením amerického lekára Marka Cucuzzellu, pohybového centra Ultimuv  a nášho najlepšieho „Sparťana“ Petra Žišku.

 

Fyzio & Šport konferencia (Bratislava, 2018)

 

Strength sensei – Online vzdelávanie od Charlesa Poliquina

High performance program

Powerful executive program

 

Kabuki strength – online vzdelávanie od Chrisa Duffina

 

Swiss video library

Online vzdelávanie od Kena Kinakina

 

 

Zdieľať: